Skip to content

Uit onderzoek van het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel blijkt dat jongeren met een eetstoornis vatbaar zijn voor zogenaamde pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. In sommige gevallen is de pro-ana coach eigenlijk uit op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs op seksueel misbruik van de jongere met anorexia. Hierop heeft het Ministerie van VWS een actieagenda opgezet: ‘pro-ana: positieve steun bij eetstoornissen’. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt een factsheet en een handreiking.

De factsheet ondersteunt professionals in de brede jeugdhulp en jeugd-ggz, die werken met jongeren met eetproblemen. De factsheet is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: definities, werkwijze coaches, signalering coaches en vervolgstappen voor hulpverlening. Met de factsheet kunnen professionals met de jongeren in gesprek gaan over hun online leven, en leren zij hoe je als professional met zorgelijke signalen kunt omgaan.

De factsheet is bedoeld om bewustzijn onder jeugdhulpprofessionals te creëren over het bestaan van deze pro-ana coaches. Om deze boodschap binnen jeugd-ggz en jeugdzorg instellingen te verspreiden is het mogelijk een gedrukte versie van de factsheet bij ons op te vragen.

Wilt u een gedrukte versie van de factsheet ontvangen om op te hangen binnen uw organisatie? U kunt deze aanvragen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

De handreiking is een aanvulling op de factsheet en helpt jeugdhulpprofessionals om jeugdigen met een eetstoornis te ondersteunen als zij (mogelijk) in contact zijn met een pro-ana coach. Met de informatie in de handreiking leert de jeugdhulpprofessional pro-ana coaches te signaleren en vervolgens op een passende manier actie te ondernemen. De handreiking is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2021 verschijnen.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.kennisentrum-kjp.nl/pro-ana

Back To Top